Vedad Berbić

Telefon: 061-679-368

Godište: 24.10.2000.

Kategorija člana: Kantonalni sudija