Izbori po sekcijama

Na 22.sjednici Izvršnog odbora Udruženja održanoj 18.06.2020.godine u Zenici donešena je odluka o organizaciji izbora za organe Udruženja po sekcijama Udruženja. Donešena je odluka da inicijativni odbor za svaku sekciju budu članovi Izvršnog odbora iz svake sekcije. Tako je inicijativni odbor za sekciju Sjever: Mustafa Omanović i Amir Mamela, za sekciju Centar : Muamer Bureković, Adnan Alispahić i Marko Bilić, za sekciju Jug: Muhamed Osmić i Osman Bačinović.

Sekcija Sjever je izbore sprovela 03.07.2020 godine u Visokom. Za delegate Skupštine su izabrani:
1. Samir Kapo – Kakanj
2. Amir Haračić – Kakanj
3. Mirza Zubić – Visoko
4. Akif Limo – Visoko
5. Semin Mamela – Breza
Prijedlog za Izvršni odbor Udruženja :
1. Mirza Demir – Kakanj
2. Mustafa Omanović – Visoko
Sekcija Jug je izbore sprovela 21.07.2020 godine u Maglaju. Za delegate Skupštine su izabrani :
1. Eldin Hibović – Žepče
2. Senad Huskanović – Zavidovići
3. Armin Mulabdić – Maglaj
4. Ismet Ibrahimkadić – Tešanj
5. Tarik Mulasmajić – Tešanj
6. Semir Balić – Tešanj
Prijedlog za Izvršni odbor Udruženja :
1. Muhamed Osmić – Maglaj
2. Osman Bačinović – Tešanjka
Prijedlog za predsjednika Skupštine Udruženja: Senad Huskanović – Zavidovići.
Prijedlog za Nadzorni odbor Udruženja : Kenan Bekrić – Tešanjka.
Sekcija Centar je izbore sprovela 28.07.2020 godine u Zenici. Za delegate Skupštine su izabrani :
1. Ermin Sivac – Zenica
2. Sabrija Topalović – Zenica
3. Azem Karić – Zenica
4. Sahib Smriko – Zenica
5. Emir Delić – Zenica
6. Džafer Lužić – Zenica
7. Mensur Hodžić – Zenica
8. Sanel Alihodžić – Zenica
9. Harun Šarić – Zenica
10. Nejra Halać – Zenica
Prijedlog za Izvršni odbor Udruženja :
1. Marko Bilić – Zenica
2. Adnan Alispahić – Zenica
3. Muamer Bureković – Zenica