Plenarni sastanak

Dana 07.02.2024. godine organizovan je plenarni sastanak na kojem se obradila tema iz novog video materijala UEFA 2023-2 , DOGSO i SPA.