POSTANI SUDIJA

Udruženje nogometnih sudija i instruktora ZDK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija.

Osnovni uslov je, da kandidat nije mlađi od 16 godina niti stariji od 28 godina, izuzev ako je kandidat bivši profesionalni igrač fudbala da nije stariji od  30 godina.

Kandidat za sudiju mora biti primjernog vladanja, postojanih etičkih, moralno-sportskih karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan.

Uz popunjenu prijavu koja se može preuzeti sa stranici Udruženja (www.unsizdk.ba) zainteresovani kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • CIPS prijavu o mjestu boravka
  • Uvjerenje o državljanstvu

Rok za podnošenje prijava do 15.06.2022. godine.

Za sve dodatne informacija se možete obratiti na broj mob. 062/273-853 za regiju Zenica, Kakanj, Visoko i 061/788-469 za regiju Tešanj, Jelah, Maglaj.

PRIJAVA

IZJAVA