Seminar Kantonalna i Omladinske lige ZDK

U nedjelju, 20.08.2023. godine na Kamberovića polju održan je seminar za suce Kantonalne i Omladinske lige ZDK. Seminar je bio podijeljen u tri dijela i to testiranje fizičke spreme, testiranje iz poznavanja pravila nogometne igre i edukativni dio. Na edukativnom dijelu seminara analizirale su se situacije sa Kantonalne lige ZDK, te se obradila tema DOGSO i SPA sa materijala UEFA DVD 2022-2. Seminaru je pristupilo 40 sudija i svi su uspješno završili seminar te spremno dočekuju početak sezone.