SKUPŠTINA

Dana 26.02.2020. godine održana je redovna izvještajna skupština Udruženja. Na istoj je usvojen zapisnik sa prošle skupštine održane 27.03.2019. Usvojeni su i izvještaji stalnih komisija udruženja kao i prihvaćeni prijedlozi izvršnog odbora o izmjeni statuta Udruženja.