Talent i mentor program – treći stepen

Seminar sudija i sudija asistenta “Talent-mentor program za treći stepen” održan je 26.08.2023. godine u Zenici trening centar NS/FS BiH. Suci koji ove godine predstavljaju UNSIZDK su Amir Sinanović, Mirza Pehadžić i Anes Dedić. Oni su uspješno završili prvo okupljanje talentovanih sudaca trećeg stepena, te su sve testove koji su stavljeni ispred njih riješili sa dosta uspjeha.