Ime i Prezime Godište Kategorija Br. Telefona
Harun Ibraković 29.05.2000. Kantonalni sudija 060-312-9734
Haris Isaković 29.07.1997. Kantonalni sudija 061-519-098
Adem Begić 28.10.2000. Kantonalni sudija 060-328-4567
Ermin Ramić Kantonalni sudija 064-458-2838
Ibrahim Kovačević 20.11.1996. Kantonalni sudija 061-860-332
Amna Šišić 01.05.1995. Kantonalni sudija 062-380-303
Tarik Hasanica 18.07.1995. Kantonalni sudija 062-361-447
Ilma Durmo 07.11.2001. Kantonalni sudija 062-144-192
Naida Halilović 05.12.1997. Kantonalni sudija 061-061-076
Medina Šut 12.03.1998. Kantonalni sudija 061-956-457